Profil PKK

Profil PKK jest niezbędny do rozpoczęcia kursu lub zapisu na egzamin państwowy

W celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę należy w pierwszej kolejności skompletować wszystkie niezbędne dokumenty

  • orzeczenie lekarskie o braku przecwiwskazań do kierowania pojazdami danej kategorii wydane na podstawie art. 75 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz.U nr 30 poz. 151 z późn. zm) - wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców; 
  • 1 x wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm z widocznym lewym profilem twarzy - nie taka jak do paszportu  ;
  • zgoda rodzica/opiekuna ( jeżeli osoba nie ma ukończone 18 lat;
  • wniosek o wydanie prawa jazdy ( do uzupełnienia na miejscu w urzędzie);
  • Dowód tożsamości – dowód osobisty lub paszport. W przypadku ich braku – dokument potwierdzający tożsamość kursanta tj. zaświadczenie
    o miejscu zameldowania – do odbioru w Urzędzie Miasta lub Gminy