Egzamin teoretyczny

Egzamin na prawo jazdy kategorii B składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.

Etap teoretyczny 
przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnej odpowiedzi który składa się z 32 pytań
-20 pytań z części podstawowej

  • pytania jednokrotnego wyboru TAK / NIE
  • pytania ilustrowane są klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych
  • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania
  • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi
-12 pytań z części specjalistycznej
  • pytania jednokrotnego wyboru A / B / C
  • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami
  • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi
Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest otrzymanie co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.
Pytania punktowane są za 3,2 lub za 1 punkt - w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Maksymalny czas egzaminu to 25 minut.
Rozpoczynając kurs dostaniesz od nas program zawierający pytania przykładowe i te z oficjalnej bazy. Polecamy też do przygotowań portal zdamyto.pl, www.prawkobazapytan.pl
Jak długo jest ważna zdana teoria?
Po zmianach raz zdany egzamin teoretyczny ważny jest bezterminowo, a nie jak to było dawniej tylko 6 miesięcy.